1/2 pozemku (080 EX 1006/15)

1/2 pozemku (080 EX 1006/15)

Katastrální území: Charvatce u Jabkenic
Datum dražby: 22.02.2018 v 11.00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

viz dražební vyhláška

Odhadní cena: 42.500,- Kč | Nejnižší plnění: 28.333,- Kč | Dražební jistota: 10.000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek