080 EX 757/06-296

080 EX 757/06-296

Katastrální území: Dobruška
Datum dražby: 7.3.2018 v 10:00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

Odhadní cena: 224500,- Kč | Nejnižší plnění: 112250,- Kč | Dražební jistota: 40000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek