1/3 rod. rekr. (080 EX 1905/10)

1/3 rod. rekr. (080 EX 1905/10)

Katastrální území: Mořinka
Datum dražby: 20.03.2018 ve 12:00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

viz dražební vyhláška

Odhadní cena: 113.000,- Kč | Nejnižší plnění: 56.500,- Kč | Dražební jistota: 10.000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek