1/6 rodinného domu (080 EX 5/14)

1/6 rodinného domu (080 EX 5/14)

Katastrální území: Arnultovice u Nového Boru
Datum dražby: 20.03.2018 v 09:00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

viz dražební vyhláška

Odhadní cena: 300.000,- Kč | Nejnižší plnění: 200.000,- Kč | Dražební jistota: 80.000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek