1/6 rodinného domu (080 DDr 1/18 -společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 4/6 (080 EX 463/08) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07)

1/6 rodinného domu (080 DDr 1/18 -společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 4/6 (080 EX 463/08) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07)

Katastrální území: Nové Benátky
Datum dražby: 20.03.2018 v 11:00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

POZOR: společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 4/6 (080 EX 463/08) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07

Odhadní cena: 125.000,- Kč | Nejnižší plnění: 83.333,- Kč | Dražební jistota: 40.000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek