4/6 rodinného domu (080 EX 463/08) - společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 1/6 (080 DDr 1/18) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07)

4/6 rodinného domu (080 EX 463/08) - společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 1/6 (080 DDr 1/18) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07)

Katastrální území: Nové Benátky
Datum dražby: 20.03.2018 v 10:00 hod.
Místo dražby: www.exdrazby.cz

POZOR: společně ve stejný den draží EÚ Mladá Boleslav také podíl 1/6 (080 DDr 1/18) a EÚ Prahachatice podíl 1/6 (040 EX 13057/07)

Odhadní cena: 486.000,- Kč | Nejnižší plnění: 243.000,- Kč | Dražební jistota: 50.000,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek