1/2 zastavěná plocha a nádvoří

1/2 zastavěná plocha a nádvoří

Katastrální území: Český Dub
Datum dražby: 5.9.2019
Místo dražby: www.exdrazby.cz

viz. dražební vyhláška

Odhadní cena: 45000 Kč,- Kč | Nejnižší plnění: 30000 Kč,- Kč | Dražební jistota: 10000 Kč,- Kč
Dražební vyhláška | Znalecký posudek