Hradní 466, Kardašova Recice, 378 21

Otevřeno denně od 10:00 do 23:30 hodin

Objevte NEJ z Česka: 11 Krásnějších vodopádů

Hotely

Objevte NEJ z Česka: 11 Krásnějších vodopádů

Zurčící bystřiny a potůčky jsou romantické, a co teprve, když naberou sílu a vytvoří nádherné vodopády? V Česku jich najdete na horách nesčetně, včetně těch největších v Krkonoších. Pojďte se s námi podívat, které to jsou.

Věděli jste, že se v Česku nachází více než stovka vodopádů vyšších než 3 metry? Najdete je především na horách, ale narazíte na ně i v okolí větších řek, v bývalých lomech, ba dokonce v obydlených lokalitách. Které české vodopády jsou ty NEJ?

1. Satinské vodopády v Beskydech

Satinské vodopády, méně známé a ne příliš velké, jsou však o to působivější. Nacházejí se v 15 metrů hluboké skalní soutěsce potoka Satiny, pramenícího pod Lysou horou a protékajícího Malenovicemi. Vodopády jsou dobře vidět nad hotelem Rajská bouda. Nižší teplota v okolí vodopádů nabízí příjemný chládek v letních měsících. V okolí vodopádů získáte pocit, že jste v džungli nebo pralese, s lesními porosty a přirozenou dřevinnou skladbou, zejména kyselými bučinami a druhově bohatými suťovými lesy s chráněnou měsíčnicí vytrvalou. V toku řeky byli nalezeni bezobratlí živočichové, včetně nejvzácnějších tří druhů chrostíků.

Pro účely návštěvy vodopádů doporučuji prozkoumat ubytovací možnosti v okolí, abyste měli k vodopádům co nejblíže.

2. Mumlavský vodopád v Krkonoších

V blízkosti Harrachova se nachází Mumlavský vodopád, který je tvořen stupňovitými žulovými bloky. Voda zde padá z výšky 10 metrů dolů a v zimě zamrzá, vytvářejíc mohutný ledopád. V okolí vodopádu jsou zajímavé obří hrnce a kotle, nazývané čertova oka, které vznikly erozí v žulových stupních. Vodopády jsou přístupné po modře značené turistické trase od harrachovského autobusového nádraží, kterou lze absolvovat pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách. Romantickým zážitkem může být i procházka kolem bývalých rudných dolů, dnešního hornického muzea.

Prozkoumejte nabídku ubytování v okolí, abyste měli k vodopádům co nejblíže.

3. Vodopády Bílé Opavy

Vodopády Bílé Opavy jsou v horní části toku pod úbočím Pradědu, součástí Národní přírodní rezervace Praděd a nejpůsobivějším místem v pohoří Jeseníků. V nejvyšší části najdete peřeje, kaskády a vodopády, nejvyšší z nich měří téměř 8 metrů. Kolem prochází trasu naučné stezky, cesta je obtížně přístupná, překonává kaňon několika lávkami a žebříky, s řetězy pro přidržování v nejobtížnějších místech. Trasa vede z Karlovy Studánky a končí pod Ovčárnou.

Podívejte se na tipy ubytování, ať máte k vodopádům opravdu kousek.

4. Labský vodopád v Labském dole

Krkonošské pohoří je hlavní oblastí v Česku s vodopády dosahujícími největších výšek v České republice a někdy i nejvyšších ve Evropě. Labský vodopád, nedaleko Labské boudy v Labském dole, má výšku 45 metrů, přičemž dalších 200 metrů kamennými stupni padá do dolu. Je přístupný za zábradlím na vyhlídce, odkud jsou vidět nádherné kaskády. K vodopádu se můžete dostat několika cestami; v létě jděte od Labského dolu po modré značce ze Špindlerova mlýna, zatímco v zimě můžete vyrazit po červené (nebo modré) značce z Dvoraček nebo po hřebenech od Vosecké nebo Martinovy boudy.

Podívejte se na tipy na ubytování, abyste měli k vodopádům co nejblíže.

5. Vodopády sv. Wolfganga u Vyššího Brodu

Vyšší Brod hostí vodopády sv. Wolfganga na Menší Vltavě, převážně jako vysoké kaskády. Skutečný vodopád je patrný spíše na některých ramenech a stupních horního toku. K vodopádům se dostanete po Opatské stezce z Vyššího Brodu, která vede z kláštera podél žluté značky. Původ jména není znám, ale místní věří, že je spojen s biskupem z Řezna, odkud se šířilo křesťanství do této oblasti. U menšího vodopádu můžete navštívit romantickou vyhlídku na dřevěné lávce. Okolí vodopádů představuje vzácnou lokalitu, kde lze pozorovat skorce vodní a ledňáčky, a vzácně i raky kamenáče v mechu a řece.

Pro doporučená ubytování se podívejte na naše tipy, abyste měli ubytování co nejblíže vodopádům.

6. Vodopád na Černém potoce

Objevte NEJ z Česka: 11 Krásnějších vodopádů

Největší vodopády Jizerských hor jsou na Černém potoce, asi 2 kilometry od potoka Bílého. V nejvyšším místě má vodopád 7 metrů, je obklopen skálami a v jeho středu je velký balvan. Údolí Černého potoka je horolezeckou lokalitou. Okolo jsou smíšené, hlavně bukové lesy s nejcennějšími porosty hor, genovou bankou původních dřevin pro obnovu lesů v Jizerských horách. Vodopád je dostupný odbočením ze zelené turistické trasy z obce Bílý Potok na sedlo Holubníku.

Zjistěte tipy na ubytování, abyste byli co nejblíže vodopádům.

7. Rešovské vodopády

Největší vodopády v Nízkém Jeseníku leží na říčce Huntavě, která vyhloubila skalnaté údolí s kaskádami. Rešovské vodopády jsou 8 kilometrů od Rýmařova, obklopeny krásnou přírodou s původními jedlobučinami, kapradinami, mechem a skalními útvary. Soutěska vodopádů měří 200 metrů na délku a 10 metrů na šířku, s 20 metrů vysokými stěnami a kaskádami vody. Trasa k vodopádům vás provede nejkrásnějšími částmi údolí a skalního kaňonu Huntavy. Cestou překonáte dřevěné mosty, schody a lávky s vyhlídkami. Nejsnáze dosažitelné jsou z Rešova, Horního města nebo Tvrdkova.

Podívejte se na tipy ubytování, abyste měli k vodopádům opravdu blízko.

8. Pančavský vodopád v Krkonoších

Pančavský vodopád je nejvyšší v Česku, dosahuje výšky 148 metrů. Řítí se skalnatým srázem z hrany Pančavské louky do Labského dolu. Nachází se v Krkonošském národním parku, přibližně 1 kilometr od Labské boudy. Jeho tvar je typicky kaskádovitý a patří mezi nejpůsobivější krkonošské vodopády. Má 4 hlavní stupně výšky 39 m, 36 m, 23 m a 20 m. Šířka vodopádu se mění podle množství protékající vody, pohybuje se mezi 4 – 8 metry. U vodopádu stojí Ambrožova vyhlídka, odkud je nádherný výhled na Labský důl, Kozí hřbety, Kotel a Lysou horu. Název Pančavských vodopádů je odvozen od německého „pantschen“, což znamená šplouchat.

Podívejte se na tipy pro ubytování, abyste byli opravdu kousek od vodopádů.

9. Adršpašské vodopády

Adršpašské vodopády leží na říčce Metuji a jsou jednou z atrakcí Adršpašských skal. Největším vodopádem je Velký vodopád padající do skalních soutěsek z výšky 16 metrů. Zhruba 50 metrů pod Velkým vodopádem se nachází Malý vodopád v úzké skalní soutěsce. Malý vodopád měří necelé 4 metry a můžete jej pozorovat z altánku u rozcestníku skalního okruhu a žluté turistické trasy. Průtok Velkého vodopádu je regulován, protože se pod ním nachází jezírko s loďkami. Nad vodopádem je stavidlo, které na požádání návštěvníků uvolní větší masu vody, ale je třeba zakřičet tajné heslo („Krakonoš“)!

Prozkoumejte doporučení pro ubytování, abyste měli vodopády doslova za humny.

10. Černá Desná Falls

Řeka Desná pramení východně od hory Jizery. Vodopády se nacházejí na populární trase z Desné k přehradě Souš, červená trasa sleduje tok řeky a asi v polovině trasy jsou umístěny vodopády. Vraťte se zpět po modré trase. Koryto Černé Desné je plné peřejí, kaskád, kotlů a různě velkých vodopádů. Postupně projdete vodopády Plotnový, Dlouhý, Bukový a nakonec i Hrncový. Pod přehradou má řeka strmý sklon a její průtok dosahuje kolem 500 litrů/s, což je jeden z nejvyšších vodopádů v Jizerských horách.

Prozkoumejte doporučení pro ubytování, abyste měli vodopády doslova za humny.

11. Jedlová Falls

Vodopády Jedlová patří mezi nejatraktivnější cíle Jizerských hor, leží v Jedlovém dole nedaleko Josefova Dolu. Převýšení přesahuje 200 metrů a tvoří ho soustava tůní, skalních prahů, peřejí a samotných vodopádů. Největším a nejkrásnějším z nich je tzv. Velký vodopád Jedlové, který se nachází v horní části doliny. Tvoří ho kaskáda tří vodních stupňů, překonávající mohutné žulové prahy. Nejvyšší stupeň měří 5 metrů a má průtok 200 litrů/s. Pod ním následuje další třímetrový stupeň, jehož intenzita kolísá podle období, přičemž nejvýraznější jsou v jarním období.

K vodopádům se dostanete po modré turistické značce z Josefova Dolu, kolem Jedlového dolu. Pro turisty byla vybudována naučná stezka dlouhá 2 kilometry, která vede malebným údolím říčky a má celkem 9 zastavení.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať máte k vodopádům opravdu blízko.

Napsat komentář