Hradní 466, Kardašova Recice, 378 21

Otevřeno denně od 10:00 do 23:30 hodin

Objevte to NEJ z Česka: 10 NEJkrásnějších hradů (nejen) z pohádek

Wellness

Objevte to NEJ z Česka: 10 NEJkrásnějších hradů (nejen) z pohádek

Česko je zemí s krásnými hrady, mnohé zachovaly svoji původní tvář a navštěvující se cítí jako v pohádce. Vydejte se po stopách nejkrásnějších hradů v Česku a nasajte dobovou atmosféru.

V Česku je mnoho impozantních hradů, které přetrvávají po staletí. Každý z nich je výjimečný a upomíná na důležité události české historie. Které české hrady jsou nejkrásnější a měli byste je navštívit?

1. Hrad Bezděz

Bezděz je označován jako král hradů. V Česku patří mezi nejzajímavější a jako jeden z mála se zachoval v původní podobě. Nebyl nikdy přestavěn na romantický zámek nebo zbořen jako jiné hrady. Díky tomu se na něm dochovala raně gotická hradní kaple a křížová cesta lemovaná kapličkami. Hrad nechal postavit Přemysl Otakar II. jako ochranu obchodní cesty. Nemohl by být kompletním hradem bez hradní věže. Ta u Bezdězu dosahuje výšky 34 metrů a nabízí nádherný výhled do krajiny. Lidé jezdili na Bezděz také za inspirací, stejně jako Karel Hynek Mácha. Díky jeho častým návštěvám získal kraj přízvisko Máchův. Slavná báseň Máj vznikla právě zde. Na hradě má Mácha památku ve formě pamětní desky a občas se zde čtou jeho básně.

Hrad Bezděz je obestřen mnoha tajemstvími, praví se, že mniši zde schovali poklad. Podle této legendy napsal Bedřich Smetana svou operu Tajemství. Další pověst vypráví příběh o tajné chodbě, kterou uprchla Kunhuta se synem Václavem před vězením.

Otevírací doba:

 • ÚT, ST, ČT, PÁ, NE: 9:00 – 16:30
 • SO: 9:00 – 17:30

Vstupné:

 • Vstupné pro dospělého: 150 Kč, pro seniory a studenty: 120 Kč, pro děti do 18 let: 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Zajímejte se o doporučená ubytování, ať máte hrad opravdu blízko.

2. Hrad Bouzov

Romantický hrad Bouzov je skvostem střední Moravy, nacházejícím se v krajině Litovelska a Mohelnicka. Byl založen v 13. nebo 14. století a získal dnešní podobu typického romantického sídla s arkýři, cimbuřími, střílnami a chrliči během velké přestavby v letech 1896-1910. Hrad se zachoval i s obrazy, uměleckými díly a historickým nábytkem. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a padací mříž, které jsou prezentovány během různých slavností, jako je zahájení a ukončení sezóny, vernisáže výstav, hradní jarmark nebo karneval. Další cennou relikvií je novogotická kaple s gotickým oltářem a náhrobními kameny řádových mistrů Řádu německých rytířů z let 1395-1515. Navštivte také hradní zbrojnici s středověkými zbraněmi.

Magické kouzlo hradu z něj činí vyhledávaný objekt filmařů. Mezi nejznámější pohádky a filmy patří: O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Arabela, Fantaghiro II., III. a IV., Mladý Indiana Jones, Rumplcimprcampr, Krev zmizelého nebo třeba Dvanáct měsíčků.

Otevírací doba:

 • PO-NE: 9:00 – 17:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné v závislosti na vybraném okruhu pro dospělého vyjde na 80 – 260 Kč, pro seniory a studenty na 80 – 210 Kč, děti do 18 let 80 -100 Kč, děti do 6 let zdarma.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte na hrad opravdu kousek.

3. Hrad Kokořín

Hrad Kokořín stojí v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, postaven v 14. století s častými změnami majitelů. V 16. století císař Ferdinand označil hrad za prokletý a zakázal jeho opravy, což vedlo k jeho postupnému chátrání. Legenda ho spojuje s Petrovskými loupeživými rytíři. V 19. století se stal inspirací pro umělce jako byli Karel Hynek Mácha, Josef Navrátil a Antonín Mánes. Rodina Špačkova hrad odkoupila a zahájila jeho rekonstrukci ve stylu romantismu, proměňující ho v pohádkový zámek.

Hrad je opředen mýty a pověstmi. Při jeho rekonstrukci v 19. století se v jeho základech objevilo 22 lidských koster. Komu patřily? Existují dvě verze příběhu. Buď to byly oběti únosu loupeživých rytířů, kteří požadovali výkupné, ale nikdy se ho nedočkali a oběti pravděpodobně zemřely hlady. Druhá verze praví, že se jedná o samotné loupežníky, kteří byli za trest zazděni na hradě.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 16:45 hodin

Vstupné:

 • Vstupné závisí na vybraném okruhu: pro dospělého 50 – 100 Kč, pro seniory a studenty 50 – 70 Kč, děti do 15 let 30 – 60 Kč, děti do 6 let zdarma.

Podívejte se na tipy ubytování, ať máte na hrad opravdu kousek.

4. Hrad Karlštejn

Gotický hrad Karlštejn je nejznámějším v Česku, v roce 1348 jej nechal vystavět Karel IV, který zde pobýval od roku 1355 a dohlížel na dostavbu, výzdobu interiérů a hradních kaplí. Hrad ční na vysokém skalním ostrohu nedaleko řeky Berounky a ze tří stran je ukryt za vysokými lesnatými stráněmi. Majestátní postavení hradu podtrhuje jeho historický význam, mohutnost a architektura. Sloužil k uchování korunovačních klenotů a sbírky svatých relikvií, včetně repliky svatováclavské koruny. Mezi další zajímavosti patří originální nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika v Kapli svatého Kříže (největší na světě) a unikátní hradní studna.

Pověst praví, že na hradě nesměly ženy pobývat. Král sem jezdil odpočinout od manželek. Jaroslav Vrchlický podle této pověsti napsal hru Noc na Karlštejně, která byla zfilmovaná v 70. letech. Natáčela se přímo na Karlštejně.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 18:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné podle vybraného okruhu pro dospělého: 190 – 550 Kč, pro seniory a studenty: 150 – 440 Kč, pro děti do 18 let: 80 – 220 Kč, děti do 6 let zdarma.

Zkuste tipy na ubytování, ať máte na hradě pohodlí.

5. Hrad Kost

Hrad Kost je nejzachovalejší gotický hrad a poslední středověký hrad v Českém ráji, 18 kilometrů od Jičína. Původ hradu sahá do 13. století. Během jeho stavby změnilo mnoho majitelů, kteří ho neustále přestavovali. V 16. století rod Lobkoviců postavil jižní část, včetně hospodářských budov a pivovaru. Albrecht z Valdštejna plánoval další přestavbu, ale byl zavražděn. Černínové hrad zanedbali a sloužil jako sýpka. Pevnost poté koupili Netoličtí. Anna Marie, provdaná za Norberta Kinského, získala hrad jako věno. Italským bratrům Kinským hrad patří dodnes a navštěvují ho jednou až dvakrát měsíčně.

Legenda praví, že hrad Kost získal své jméno díky nezdolatelnosti. Říká se, že je tvrdý jako kost.

Otevírací doba:

 • PO-NE: 9:00 – 18:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné podle vybraného okruhu pro dospělého: 120 – 250 Kč, pro seniory a studenty: 80 – 180 Kč, pro děti do 15 let: 60 – 100 Kč, děti do 6 let zdarma.
Objevte to NEJ z Česka: 10 NEJkrásnějších hradů (nejen) z pohádek

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať máte ubytování kousek od hradu.

6. Hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát patří k nejstarším královským hradům u nás. Nikdo přesně nezná význam jeho jména. Historikové se domnívají, že je to buď podle křivých základů hradu nebo podle nízkých křivých domů v městečku, tzv. klátů. Hrad založili Přemyslovci. Hradiště bylo původně dřevěné a sloužilo jako lovecká stanice a útočiště pro radovánky. Přemysl Otakar II. postavil kamenné základy hradu, čímž získal věhlas a stal se reprezentačním sídlem českých králů. Posledními vlastníky byli Fürstenberkové, kteří zrekonstruovali severní, tzv. Královnino křídlo. Výjimečnou hodnotu má fürstenberská knihovna s 50 tisíci iluminovanými rukopisy, prvotisky a vzácnými disertacemi. V současné době se na Křivoklátě pořádají různé akce, např. Léto na Křivoklátě anebo kouzelné noční prohlídky.

O hradu tradují pověsti, včetně příběhu o Křivohnátovi, Křivoklátských slavících a historek z doby, kdy hrad obýval Babinský.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 18:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné záleží na vybraném okruhu: pro dospělého 130 – 290 Kč, pro seniory a studenty 100 – 230 Kč, pro děti do 18 let 50 – 120 Kč, děti do 6 let zdarma.

Zajímavé tipy na ubytování v blízkosti hradu najdete zde.

7. Hrad Loket

Středověký hrad Loket stojí na skalním ostrohu a je obklopen řekou Ohře. Je středem opevněného městečka s náměstím a barokním sloupem Nejsvětější Trojice. Věž hradu měří 26 metrů a nabízí výhled do krajiny, na historické měšťanské domy a zbytky hradeb. Traduje se, že hrad Loket patřil k nejpevnějším místům Evropy, která nebyla dobyta ani těmi nejlepšími válečníky. Hrad byl nazýván „klíčem ku Království českému“ a pro Karla IV. byl tak cenný, že ho označil jako jedno ze sídel, která nesmí být nikdy zcizena. Hrad je opředen tajemnými příběhy a historií. Součástí prohlídky je expozice útrpného práva, kde pohybující se figuríny v životní velikosti předvedou, jak se mučilo v dobách středověkých.

Středověké město obestřeno tajemnou atmosférou a dávnými legendami. Legenda o Pánovi skal a Zakletém meteoritu, uchovávaném zde od 15. století, známá. Magično přitahovalo na hrad romantické básníky, včetně J.W. Goetha.

Otevírací doba:

 • PO-NE: 9:00 – 17:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné podle vybraného okruhu pro dospělého: 125 – 150 Kč, pro seniory, děti a studenty: 105 – 120 Kč, děti do 6 let zdarma.

Podívejte se na tipy ubytování, ať to máte na hrad opravdu kousek.

8. Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn na Moravě je mezi nejnavštěvovanějšími hrady. Tyčí se nad městysem Nedvědice na skalním ostrohu přes osm století a nikdy nebyl dobyt. Postaven ve 13. století, přesný vznik a původ rodu Pernštejnů zůstávají neznámé. Prvním majitelem byl Štěpán z Medlova, který přijal přízvisko Štěpán z Pernštejna. V době vzniku patřili Pernštejnové k nejbohatším rodům v českých zemích, avšak jejich majetek byl ztenčen nenávratnými výpůjčkami císařům. Toto ožebračení je donutilo prodat své panství, převyšující majetek Rožmberků. Hrad si zachoval pozdně gotickou a renesanční tvář z 16. století, přičemž nové stavební styly se neprojevily na fasádě, pouze interiér byl upraven.

V letošní sezóně budou otevřeny hradní zahrady, které prošly rekultivací a nyní mají podobu z 19. století. Zahrady se rozšířily o celý jižní svah a byly doplněny drobnými stavbami, jako je poustevna, čínský pavilon, turecké lázně, obelisk, paraple a vodopád.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 17:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné podle vybraného okruhu pro dospělého: 50 – 400 Kč, pro seniory a studenty: 50 – 320 Kč, pro děti do 18 let: 50 – 160 Kč, děti do 6 let zdarma.

Podívejte se na tipy na ubytování, abyste měli hrad opravdu blízko.

9. Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk byl postaven v polovině 13. století Vítkovci, předchůdci rodu Rožmberků. Původně se skládal ze dvou částí – Dolního a Horního hradu, z něhož se dochovala pouze kamenná věž Jakobínka. Obě části hradu byly později upraveny. Horní část sloužila jako letní sídlo šlechty a dolní prošla několika rekonstrukcemi, včetně renesančních a novogotických. V 19. století byla přeměněna na muzeum s cennými sbírkami obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. Za návštěvu stojí Anglická věž. Po zdolání více než dvou set schodů se naskytne nádherný výhled na krajinu i na celý areál hradu. Nakonec navštivte Katovnu, kde si můžete prohlédnout ukázku středověkého mučení.

V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 17:00 hodin

Vstupné:

 • Vstupné v závislosti na vybraném okruhu pro dospělého vyjde na 90 – 190 Kč, pro seniory a studenty na 90 – 150 Kč, pro děti do 18 let 40 – 80 Kč, děti do 6 let zdarma.

Podívejte se na tipy, kde se ubytovat, ať to máte na hrad opravdu kousek.

10. Hrad Zvíkov

Zvíkovova historie je spojena s rodem Přemyslovců. Přemysl Otakar I. udělal první krok k jeho založení. Hrad leží 20 kilometrů od Písku a je přístupný po celý rok. Z jeho hradeb je pěkný výhled na soutok Vltavy a Otavy. Hrad můžete prohlédnout od sklepení až po vrchní patra, včetně dochovaných a zrekonstruovaných sálů, Královského paláce s Hlízovou věží a hradní kaple zdobené nástěnnými malbami. Interiér hradu zdobí renesanční malby, historický nábytek a oltář přenesený z bývalého kostela sv. Mikuláše v Podhradí. Mimořádné jsou dlaždice z podlahy palácové kaple hradu Zvíkov s motivy dvouocasého lva, pocházející z doby vlády Přemysla Otakara II. Na dlaždicích je německý nápis: „Lvem mne nazývají, králové české země mne nosívají“.

Obec Zvíkovské Podhradí zapůjčila hradu zvon, který býval umístěn v místní kapli svatého Václava. Zvon má zajímavou historii, spojenou s dějinami hradu.

Otevírací doba:

 • ÚT-NE: 9:00 – 17:00 hodin

Vstupné:

 • Dospělí: 150 Kč, Senioři a studenti: 120 Kč, Děti do 18 let: 60 Kč, Děti do 6 let: zdarma.

Podívejte se na tipy ubytování, aby bylo vaše cestování na hrad co nejpohodlnější.

Napsat komentář